Графік методичних заходів

Графік проведення методичних заходів

 у І семестрі  2015-2016 н.р.

Термін проведення

Вид заходу, відповідальний

Вересень

*  Засідання методичної ради

*Індивідуальні консультації з педагогами щодо календарного планування навчальної та виховної роботи

*Засідання керівників МО з питань планування роботи

* Спецсемінар «Психологічні проблеми навчання та шкільної успішності вихованців школи-інтернату, які мають обмежені освітні можливості» (практ.пс.)

* Нарада при директорові: 1.1. Соціально-педагогічний патронаж дітей з девіаціями у спеціальній школі-інтернаті (соц..пед.) 1.2. Ознайомлення з новими нормативними документами у сфері освіти (директор) 1.3. Забезпечення учнів підручниками (бібліотекар)

* Індивідуальні консультації з молодими педагогами та класними керівниками

Жовтень

*Методична декада  сприяння здорового способу життя  і безпеки життєдіяльності «Бережи здоров’я змолоду»  *Засідання МО вчителів початкових класів (Зуб А.В.) * Засідання МО вчителів-предметників (Чепурна Т.О.) * Засідання МО вихователів початкових класів (Богданько Н.М.)

* Спецсемінар «Комп’ютер на уроках трудового навчання в школі-інтернаті для дітей з вадами розумового розвитку як засіб інтерактивного навчання та корекції розвитку» (Станкевич В.В.)

 *Засідання МО вчителів трудового навчання (Станкевич В.В.)

*Засідання МО класних  керівників (Іваніна О.В.)

* Засідання МО вихователів 6 - 10 класів (Ковальчук В.Р.)

* Педагогічні читання за творчістю В.Сухомлинського ( бібліотекар)

*Нарада при директорові: 1.1. Про реалізацію змістових ліній «Соціальне і духовне здоровя у навчально-виховному процесі спеціальної школи-інтернату». (соц..пед., пр..пс.); 1.2. Про недопущення перевантаження учнів початкових класів  школи-інтернату (ЗНВР); 1.3. Про підсумки працевлаштування учнів та вихованців 9, 10 класів (ЗВР)

* Педрада: 1. Організація виховної роботи щодо ціннісного ставлення до здоров’я дитини з особливими освітніми потребами (ЗВР); 1.2. «Про виконання рішень педради «Система роботи педагогів школи-інтернату з «кризовими» сім’ями та дітьми групи «ризику» в умовах особистісно орієнтованого навчання і виховання» (ЗВР, соц..пед.)

* Засідання методичної ради   *Засідання Школи молодого педагога   *Засідання творчих груп

*Засідання творчого клубу «Методична академія»

Листопад

* Загальношкільний огляд навчальних кабінетів, класів (члени комісії)

* Підготовка матеріалів до проведення Дня української писемності (учителі укр..мови, вихователі)

* Спецсемінар: «Ідентифікаційна поведінка та ідентичність у формуванні особистості в підлітковому та юнацькому віці у вихованців спецшколи-інтернату» (Миненко С..М.)

*  Огляд-конкурс на кращий учнівський зошит

* Нарада при директорові: 1.1. Втілення принципу інтеграції сучасній роботі корекційного педагога в умовах спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (ЗНВР); 1.2. Адаптаційний період п’ятикласників: формування гармонійних міжособистісних взаємин у колективі підлітків з вадами розумового розвитку. (пр..психолог)

* Декада художньо-естетичного виховання «Кожна дитина талановита».

* Засідання МО вихователів 6-10 кл. (Кучерявенко О.П.)

* Засідання МО вчителів-предметників (Кириченко О.О.)

* Засідання МО класних керівників  (Сорока С.В.)

*Психолого-медико-педагогічний консиліум «Психолого-медико-педагогічний вплив на адаптацію учнів підготовчого та 1-го класів спецшколи-інтернату. Корекційні заходи»

Грудень

* Декада художньо-естетичного виховання «Кожна дитина талановита».

* Засідання МО вчителів початкових класів (Буйний О.П.)       * Засідання МО вихователів початкових класів (Ямнова А.О.)    * Засідання МО вчителів трудового навчання (Харьков В.В.)

* Спецсемінар «Нетрадиційні методи усунення недоліків мовлення в корекційно-логопедичній роботі школи-інтернату (фітотерапія, хромотерапія, літотерапія, музикотерапія та ін..)» (Атрошенко Л.О.)

* Нарада при директорові: 1.1. Організація роботи та здійснення просвітницької роботи серед вихованців школи-інтернату з питань безпеки дорожнього руху, попередження травматизму, дотримання правил протипожежної безпеки (Кириченко О.О.); 1.2. Результати медогляду вихованців школи-інтернату (лікар)

1.3. Особливості формування адекватної самооцінки у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (пр..психолог)

* Педрада: 1.1.« Самореалізація творчого потенціалу особистості з обмеженими освітніми можливостями на уроках предметів естетичного циклу та в позакласній діяльності» (ЗНВР); 1.2. Про виконання рішень педради «Формування наукового світогляду і критичного мислення на уроках та в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу» (ЗНВР).

* Конференція з питань найбільш складних випадків діагностики «Порушення соціальної та комунікативної функції у дітей зі спектром аутизму, ускладнене ситемним недорозвиненням мовлення. шляхи медико-педагогічної корекції. (Суходол Д, Анкудінов Г.)»

* Співбесіди з педагогами щодо виконання навчальних програм (ЗНВР)       *Засідання творчих груп

*Засідання творчого клубу «Методична академія»        *Засідання Школи молодого педагога  

Вересень-грудень

* Інструктивно-методична нарада при заступниках

* Педагогічний міст «Логопед-учитель-вихователь»

*Інструктивно-методична нарада з педагогами, які атестуються

*День відкритих дверей педагогів-майстрів

* Співбесіди з самоосвіти педагогів

Графік проведення методичних заходів

 у ІІ семестрі  2015-2016 н.р.

Термін проведення

Вид заходу, відповідальний

Січень

* Корегування діяльності школи на II семестр (заступники)

 *Спецсемінар: «Емпатія та її значення для соціально-психологічної адаптації вихованців старшої ланки з обмеженими освітніми можливостями» (соц..пед.)

*Нарада при директорові: 1.1. Моніторинг навчальних досягнень учнів школи-інтернату за І семестр 2015-2016 н.р. (ЗНВР); 1.2. Аналіз  відвідування учнями навчальних занять в І семестрі 2015-2016 н.р. (ЗВР); 1.3. Результати перевірки викладання предметів за індивідуальною формою навчання (ЗНВР)

* Засідання методичної ради    * Тиждень початкової школи

* Засідання МО вчителів початкових класів (Атрошенко Л.О.)   * Засідання МО вихователів початкових класів (Бобень Р.М.)    * Засідання МО класних керівників (Миненко С.М.)

Лютий

* Методичний тиждень превентивного виховання         * Засідання МО вчителів-предметників (Пінчук Н.О.)

* Засідання МО вихователів 6-10 класів  (Маркова С.І.)  * Засідання МО вчителів трудового навчання та фізики (Кожедуб В.М.)

* Психолого-медико-педагогічний консиліум: «Шляхи психолого-медико-педагогічної корекції лихослів’я як різновиду підліткових девіацій учнів 8-10 класів спецшколи-інтернату»

* Педагогічні читання за творчістю В.Сухомлинського (бібліотекар, ЗВР)

* Спецсемінар: «Рівень фізичної підготовленості школярів з обмеженими освітніми можливостями. Формування рухових навичок на уроках і в позаурочний час» (Чепурна Т.О.)

 * Нарада при директорові: 1.1. Сенсорна культура дитини молодшого шкільного віку як важлива складова частина і основа формування особистості з особливими освітніми потребами (ЗВР)  1.2. Сучасні підходи до профілактичної роботи з адитивної поведінки вихованців з обмеженими освітніми можливостями. (соц..пед.)

Березень

*Діагностування педагогічних кадрів закладу для визначення структури методичної роботи на 2016-2017 н.р.

*Спецсемінар «Робота з проблемними дітьми спецшколи-інтернату, або як зробити дитину щасливою» (практ.психолог)  * Засідання методичної ради    *Засідання Школи молодого педагога     * Засідання творчих груп

* Аналіз діагностування пед.. кадрів закладу для визначення структури методичної роботи на 2016-2017 н.р. 

*Нарада при директорові: 1.1. Про дотримання вимог санітарного законодавства у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті (лікар) 1.2. Про організацію роботи з молодими педагогами школи-інтернату  (ЗНВР, Зуб А.В.)

*Педрада: 1.1. Особливості формування активної соціальної та громадянської позиції вихованців спецшколи-інтернату в умовах особистісно орієнтованого навчання і виховання (ЗВР) 1.2. Творчий звіт педагогів «Педагогічна творчість учителя та вихователя – запорука подолання низької успішності учнів» (ЗНВР)  1.3. Про виконання рішень педагогічної ради «Сучасні освітні технології у корекційно-виховній роботі спецшколи-інтернату (педрада-методичний ринг) (ЗВР)

*Засідання атестаційної комісії   * Засідання творчого клубу «Методична академія»

*Огляд саморобних наочно-дидактичних матеріалів педагогів закладу

* Співбесіди з керівниками МО, творчих груп стосовно планів на наступний навчальний рік  

Квітень

* Методична оперативка «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організованого закінчення навчального року» (ЗНВР) * Випуск інформаційного бюлетеня до Дня здоров’я (лікар, пед..-орг.)

* Індивідуальна робота з вихователями 9, 10  кл. щодо подальшого навчання учнів (заступники)

* Методична декада  родинно-сімейного виховання: «Без сім’ї немає щастя на землі»  * Засідання МО вчителів початкових класів (Мехеденко С.В.) * Засідання МО вихователів початкових класів (круглий стіл)» (Будник Н.В.)   * Засідання МО класних керівників (круглий стіл)» (Дєдкова Н.Ф.)   * Засідання МО вчителів трудового навчання та фізики (Гарна М.О.)   * Засідання МО вчителів-предметників (Підлісна Л.Ю.)  * Засідання МО вихователів 6-10 класів (Андрущенко О.В.)   * Спецсемінар: «Характеристика й напрямки логопедичної та корекційної роботи по подоланню ЗНМ у дітей-логопатів під час навчання в школі-інтернаті». (Мехеденко С.В.)

* Конференція з питань найбільш складних випадків діагностики: «Медико-педагогічна корекція експресивного мовлення у формі ЗНМ ІІ рівня у дитини з уродженою патологією сечостатевої системи (подвоєння обох нирок) та вторинним пієлонефритом (Адаменко К.)»   * Огляд-конкурс на кращий учнівський зошит, малюнок

* Нарада при директорові: 1.1. Партнерство сімї та школи у формуванні здорової дитини з  обмеженими освітніми можливостями в умовах сучасності. (ЗВР)  1.2. Про підсумки атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників закладу в 2015-2016 н.р. (ЗНВР)     * Засідання ініціативної групи з планування роботи на наступний рік

*Оформлення методичного бюлетеня «Мій кращий урок, виховний захід 2015-2016 н.р.»

Травень

* Засідання творчих груп  * Засідання методичної ради   * Засідання школи молодого педагога  *Засідання творчого клубу «Методична академія»     * Спецсемінар: «Психологічні особливості вихованців спецшколи-інтернату з підвищеною руховою активністю і підвищеною стомлюваністю. Психокорекційна робота з ними.» (практ.психолог) * Нарада при директорові: 1.1. Класний керівник. Вплив на формування особистості дитини з обмеженими освітніми можливостями на уроках і в позаурочний час. (ЗВР)  1.2. Про проблеми та досягнення педагогічного колективу з реалізації методичної проблеми закладу. (ЗНВР)   * Індивідуальні співбесіди з педагогами щодо курсової перепідготовки та атестації у 2016-2017 н.р. (ЗНВР)   * Індивідуальні консультації педагогів щодо закінчення навчального року (заступники)   * Попереднє комплектування школи педагогічними кадрами на 2016-2017 н.р. (директор)    *Оформлення звітів роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп (голови МО, керівники ТГ)  *Педагогічна рада: а) Про переведення вихованців 1-8 класів до наступних класів; б) Про випуск вихованців 9-10 класів; в) Результати моніторингу навчальної та виховної діяльності закладу за 2015-2016 н.р. (ЗНВР).

Січень-травень

* Інструктивно-методична нарада при заступниках                    * Педагогічний міст «Логопед-учитель-вихователь»

* Співбесіди з самоосвіти педагогів                                                *День відкритих дверей педагогів-майстрів

*Інструктивно-методична нарада з педагогами, які атестуються (заступники)