Методична академія

Методична академія

 

Далеко не кожний стане вченим, письменником, артистом,
далеко не кожному призначено винайти порох,
але майстром у своїй справі повинен стати кожний...

В. Сухомлинський

З метою виявлення творчих якостей у педагогів, забезпечення відповідно до вимог вивчення, узагальнення та впровадження передового і перспективного педагогічного досвіду, налагодження зв’язків із методичними структурами спеціальних шкіл - інтернатів області, України з метою обміну досвідом на базі методичного кабінету Городнянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату був  створений творчий клуб «Методична академія».

До творчого клубу увійшли вчителі та вихователі закладу, які мають освітню кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічні звання «учитель-методист», «старший учитель», «вихователь-методист».

 

Провідною темою  «Методичної академії» є:

«Підвищення якості навчально-виховного, корекційно-розвиткового процесу у спеціальній школі-інтернаті через використання сучасних педагогічних технологій».

 

Мета:  

створити умови для безперервного вдосконалення професійної компетентності педагогів школи-інтернату.

 

Завдання:

*    Застосовувати на практиці різноманітні інноваційні технології навчання та виховання;

*    Проводити цілеспрямовану роботу над темами самоосвіти;

*    Використовувати самоаналіз професійної майстерності;

*    Створити умови для розвитку та корекції пізнавальних  і розумових здібностей учнів через різноманітні форми роботи на уроках і в позаурочний час;

*    Посилити контроль за проведенням предметних і позакласних заходів відповідно до графіка;

*    Проводити роботу по узагальненню передового, перспективного педагогічного досвіду, створенню порт фоліо;

*    Надавати методичну допомогу педагогам школи-інтернату в процесі контролю;

*    Продовжити роботу щодо реалізації Перспективного плану роботи Городнянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст. на 2011-2016 р.

 

Склад творчого клубу «Методична академія»

(2015-2016н.р.)

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Кваліфікацій

ний рівень

Педстаж  

роботи

Освіта

1

Хамайко Людмила Іванівна

Директор школи учитель-дефекто лог (укр.  мова та літ-ра)

Спеціаліст вищої к-ї, учитель-мето дист, Заслуже- ний учитель України

39

1.Ніжинський ДПІ ім. М.Гоголя, 1981 р.,

2.Київський ДПІ ім.Горь- кого, 1989 р.

2

Моторна Світлана Григорівна

ЗНВР, учитель-дефектолог (природо-знавство)

Спеціаліст вищої категорії, старший учитель

22

1.Ніжинський ДПІ ім. М.Гоголя, 1995 р.;

 2.Сумський ДПУ імені А.С.Макаренко, 2010 р.

3

Макаренко Наталія Леонідівна

ЗВР, учитель-дефектолог (математика)

Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

33

1.Чернігівський ДПІ  ім.. Т.Г.Шевченка, 1981 р.

2. Київський ДПІ ім.. М. Горького,1991 р.

4

Будник Надія Василівна

Учитель швейної справи

Спеціаліст вищої категорії

36

Чернігівський ДПІ імені Т.Г.Шевченка, 1978 р.

5

Демиденко Ніна Василівна

Учитель-дефектолог, (3-А клас, для дітей із ЗНМ)

Спеціаліст І категорії, старший учитель

14

1. Чернігівський ДПУ ім.Т.Г.Шевченка, 2001 р.

2.Сумський ДПУ імені А.С.Макаренко, 2008 р.

6

Драгун Надія Степанівна

Учитель поч..класів (4)

Спеціаліст вищої категорії

39

Чернігівський ДПІ імені Т.Г.Шевченка, 1978 р.

7

Єроніна Олена Миколаївна

Учитель-дефектолог (математика, географія)

Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

32

1. Чернігівський ДПІ ім.. Т.Г.Шевченка, 1982 р.,

2. Київський ДПІ ім.. М.Горького, 1991 р.

8

Кожедуб Віктор Михайлович

Учитель слюсарної справи

Спеціаліст вищої категорії

28

Чернігівський ДПІ імені Т.Г.Шевченка, 1988 р.

9

Телегіна Олена Іванівна

Вихователь, учитель поч.. класів (3-Б)

Спеціаліст вищої категорії

28

Чернігівський ДПІ імені Т.Г.Шевченка, 1986 р.

10

Чепурна Тетяна Олександрівна

Учитель фізичної культури, ЛФК

Спеціаліст вищої категорії

23

Чернігівський ДПІ імені Т.Г.Шевченка, 1998 р.

11

Іваніна Ольга Василівна

Вихователь (діти з ТПМ)

Спеціаліст вищої категорії

33

Чернігівський ДПІ імені Т.Г.Шевченка, 1981 р

12

Кравченко Галина Миколаївна

Вихователь

Спеціаліст вищої категорії

33

Ніжинський ДПІ імені М.Гоголя, 1981 р.

13

Кучерявенко Олена Петрівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категорії

50

Чернігівський ДПІ Т.Г.Шевченка, 1967 р.

14

Миненко

Світлана Миколаївна

Вихователь

Спеціаліст вищої категорії

41

Чернігівський ДПІ імені Т.Г.Шевченка, 1973 р.

15

Філонова Наталія Іванівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категорії

32

Чернігівський ДПІ  імені Т.Г.Шевченка, 1982 р.