МО (теми, керівники)

Методичні об’єднання  педагогів Городнянської спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату  І-ІІ ст.

(відповідно до Наказу про методичну роботу  №  71  від 05 вересня 2014 р.)

 

1.     Методичне об`єднання  вчителів початкових класів

Керівник: Демиденко Ніна Василівна, спеціаліст першої категорії, старший учитель.

Проблема, над якою працює МО: «Застосування інтерактивних методів навчання в практиці роботи початкової ланки спеціальної освіти».

2.     Методичне об`єднання  вчителів -предметників

Керівник: Єроніна Олена Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Проблема, над якою працює МО: «Від інноваційного змісту й технологій корекційної освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості дитини, що потребує корекції вад розумового розвитку й підготовки її до життя в сучасних умовах в системі особистісно орієнтованого підходу».

3.     Методичне об`єднання  вчителів трудового навчання та  фізики

Керівник: Алексеєнко Ганна Василівна, спеціаліст І категорії.

Проблема, над якою працює МО: «Розробка організаційної структури побудови інноваційно-навчального процесу за проектно-рефлекторною технологією».

4.     Методичне об`єднання  вихователів 1-5 класів

Керівник:Богданько Наталія Миколаївна,  спеціаліст першої категорії.

Проблема, над якою працює МО: «Впровадження елементів інноваційних технологій в практику роботи з вихованцями молодших класів спеціальної школи-інтернату».

5.     Методичне об`єднання  вихователів 6-10  класів

Керівник: Кравченко Галина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії.

Проблема, над якою працює МО: «Впровадження інноваційних технологій у практику роботи з вихованцями старшої ланки в умовах реалізації особистісно орієнтованого підходу до корекції вад дітей з обмеженими освітніми можливостями».

6.     Методичне об`єднання  класних керівників

Керівник: Іваніна Ольга Василівна, спеціаліст вищої категорії.

          Проблема, над якою працює МО: «Підвищення рівня вихованості дитини з       обмеженими освітніми можливостями як засіб успішної адаптації в соціум».

 
 

Місяць

Засідання педагогічної ради

Дата виконання

Підпис

Наради при директорові

Дата виконання

Підпис

Накази

Дата виконання

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СЕРПЕНЬ

1. «Аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік і зміст та основні напрямки діяльності у 2014-2015 н.р.» (ЗНВР)

2.  «Затвердження річного плану роботи школи» (ЗНВР)

 

 

-

 

 

«Про підготовку до засідання педагогічної ради «Аналіз роботи педколектива закладу за минулий навчальний рік (ЗНВР)

 «Про організацію та проведення рухливих перерв» (ЗВР)

«Про підведення підсумків конкурсу на кращу клумбу» (ЗВР)

 «Про проведення моніторингу вихованості» (ЗВР)

 «Про призначення класних керівників, керівників гуртків та факультативів» (директор)

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

 

 

1.1. Метод біоенергопластики як засіб корекційно-відновлювальної роботи (ЗНВР, Атрошенко Л.О.)

1.2. Ознайомлення з новими нормативними документами у сфері освіти (директо)

1.3. Працевлаштування випускників закладу (ЗВР)

 

 

 

«Про методичну роботу» (ЗНВР)

«Про організацію проведення огляду – конкурсу «Живи, книго!» (ЗВР)

«Про організацію індивідуального навчання» (ЗНВР)

«Про організацію та проведення методичного тижня превентивного виховання (ЗВР)

 «Про проведення моніторингу вихованості 2014 – 2015 н. р.» (ЗВР)

«Заїзд дітей»(ЗВР)

«Про проведення огляду-конкурсу на кращу класну, спальну кімнати, територію» (ЗВР).

 «Про стан роботи з  економічного  виховання» (ЗВР)

 «Про підготовку та проведення шкільної виставки робіт декоративно – вжиткового мистецтва та фестивалю «Повір у себе» (ЗВР)

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

1.1. «Система роботи педагогів школи-інтернату з «кризовими» сім’ями та дітьми групи «ризику» в умовах особистісно орієнтованого навчання і виховання» (ЗВР, соц..педагог);

1.2. «Про виконання рішень педради «Система здоров’язберігаючих технологій в спецшколі-інтернаті як одна з умов реалізації особистісно орієнтованого  підходу до навчання, виховання та корекції вад дітей з особливими освітніми потребами» (ЗВР)

 

 

 

1.1. Про наслідки перевірки календарного планування та планів виховної роботи, перевірки оформлення класних журналів класними керівниками та вчителями-предметниками. (ЗНВР);

1.2. Взаємодія практичного психолога і педагогів школи-інтернату  до навчання як запорука успішної адаптації учнів підготовчого та 1-х класів. (пр..психолог)

 

 

 

«Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання» (ЗНВР)

 «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2014-2015 н.р.» (директор)

«Про організацію роботи школи під час осінніх канікул» (ЗВР)

«Про підсумки проведення тижня превентивного  виховання» (ЗВР)

«Про  роботу шкільного гуртка «Географія рідного краю»» (ЗВР)

 «Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання» (ЗНВР)

«Про підготовку та проведення декади природничих наук» (ЗНВР)

 

 

 

ЛИСТОПАД

-

 

 

1.1. Психологічні аспекти сучасного уроку та годин самопідготовки у площині контингенту спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (практ.психолог)

1.2. Організація роботи з розвитку спілкування дітей з помірною розумовою діяльністю, які навчаються в школі-інтернаті (ЗНВР)

 

 

 

«Про роботу шкільного самоврядування» (ЗВР)

«Про підготовку до засідання педагогічної ради «Формування наукового світогляду і критичного мислення на уроках та в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу»» (ЗНВР)

 «Про стан викладання, корекційну спрямованість уроків природознавства» (директор)

 

 

 

ГРУДЕНЬ

1. «Формування наукового світогляду і критичного мислення на уроках та в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу»» (ЗНВР)

2. Про виконання рішень педради «Опанування учнями з обмеженими освітніми можливостями системи математичних знань як основи успішної адаптації в соціумі» (ЗНВР).

 

 

 

1.1. Результати медогляду вихованців школи-інтернату (лікар)

1.2. Формування навичок самоврядування, соціальної активності в процесі практичної громадської активності школярів з особливими освітніми потребами (ЗВР)

 

 

 

«Про підсумки проведення Декади природничих наук» (ЗНВР)

 «Про стан роботи з правового виховання» (ЗВР)

«Про організацію  роботи  школи під час зимових канікул» (ЗВР)

 «Про організацію та проведення Новорічних свят» (ЗВР)

«Про результати перевірки  навичок  читання в 2-10 кл.» (ЗНВР)

«Про роботу гуртка «Природа і людина»» (ЗВР)

 «Про проведення спортивних годин класними керівниками» (ЗВР)

 

 

 

СІЧЕНЬ

-

 

 

1.1. Моніторинг навчальних досягнень учнів школи-інтернату за І семестр 2014-2015 н.р. (ЗНВР)

1.2. Аналіз  відвідування учнями навчальних занять в І семестрі 2014-2015 н.р. (ЗВР)

 

 

 

«Виконання навчальних планів і програм за І семестр  2014-2015 н.р.» (ЗНВР)

 «Про результати перевірки стану ведення класних журналів» (ЗНВР)

«Про виконання планів роботи  за I семестр вихователями, класними керівниками, керівниками гуртків та факультативів» (ЗВР)

«Заїзд дітей після зимових канікул» (ЗВР)

«Про підготовку та проведення Місячника сучасних освітніх технологій (ЗНВР)

 

 

 

ЛЮТИЙ

-

 

 

1.1.Використання комунікативних та комунікаційних методик у навчанні дітей з тяжкими порушеннями мовлення в умовах школи-інтернату (ЗНВР)

1.2. ІКТ як засіб просвітницької роботи серед вихованців спецшколи-інтернату щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм (лікар)

 

 

 

«Про стан роботи практичного психолога школи-інтернату» (ЗНВР)

 «Про стан роботи соціального педагога школи-інтернату» (ЗВР)

«Ведення особових справ класними керівниками» (ЗВР)

«Про підготовку та проведення засідання педагогічної ради-методичного рингу «Сучасні освітні технології у корекційно-виховній роботі спецшколи-інтернату»» (ЗВР)

«Робота гуртка «Народознавство» (ЗВР)

«Використання ІКТ вихователями , кл. кр., керівниками гуртків та факультативів» (ЗВР)

«Про стан викладання, корекційну спрямованість уроків математики» (ЗНВР)

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

1.1. Сучасні освітні технології у корекційно-виховній роботі спецшколи-інтернату (педрада-методичний ринг) (ЗВР)

1.2. Творчий звіт педагогів, які атестуються (ЗНВР)

 

 

 

1.1. Стан індивідуальної та групової роботи соціального педагога і практичного психолога з молодшими школярами (соц..педагог, пр..психолог)

1.2. Матеріальне та фінансове забезпечення роботи школи-інтернату в 2015 році. (директор)

 

 

«Про підсумки проведення Місячника сучасних освітніх технологій»  (ЗНВР)

«Про роботу школи під час весняних канікул» (ЗВР)

 «Про проведення Шевченківського тижня» (ЗВР)

«Про проведення методичної декади естетичного виховання» (ЗВР)

 

 

 

КВІТЕНЬ

-

 

 

1.1. Роль гуртків, факультативів у формуванні художньо-естетичних смаків дитини з обмеженими освітніми можливостями. (ЗВР)

1.2. Про підсумки атестації педпрацівників закладу в 2014-2015 н.р. (ЗНВР)

 

 

 

Про підсумки атестації педагогічних працівників» (голова атестаційної комісії)

«Робота класного керівника по формуванню особистості дитини з особливими освітніми потребами»  (ЗВР)

«Про проведення «Дня цивільної оборони»». (ЗНВР)

«Про підсумки проведення методичної декади естетичного виховання» (ЗВР)

«Про стан викладання, корекційну спрямованість уроків музичного мистецтва» (ЗНВР)

 «Підсумки проведення шкільної виставки робіт декоративно – вжиткового мистецтва» (ЗВР)

«Про підсумки організації та проведення рухливих перерв» (ЗВР)

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

1. Про переведення вихованців 1-8 класів до наступних класів;

2.  Про випуск вихованців 9-10 класів;

3. Результати моніторингу навчальної та виховної діяльності закладу за 2014-2015 н.р. (ЗНВР).

 

 

 

1.1. Організація соціально-психологічного супроводу, виховної роботи з учнями з неблагонадійних та багатодітних сімей в умовах спецшколи-інтернату (соц..педагог)

1.2. Про реалізацію методичної проблеми закладу у 2014-2015 н.р. (ЗНВР)

 

 

 

 

«Про збереження шкільного майна» (ЗВР)

«Про підсумки конкурсу «Живи, книго!» (ЗВР)

 «Підсумок моніторингу вихованості» (ЗВР)

 «Про підсумки перевірних робіт» (ЗНВР)

«Про роботу гуртків та факультативів» (ЗВР)

«Про виконання навчальних планів і програм» (ЗНВР)

«Про підсумки конкурсу на кращі спальні та класні кімнати» (ЗВР)

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ

-

 

 

-

 

 

«Про підсумки навчально-виховної роботи школи-інтернату за 2014-2015 н.р.» (ЗНВР)

 «Про підсумки роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в 2014-2015 н.р.» (ЗНВР)

 «Про результати навчальних досягнень учнів закладу 2014-2015 н.р.» (ЗНВР)

«Про виконання планів роботи вихов., кл.кер., керівників гуртків та факультативів» (ЗВР)

 «Про роботу педагога – організатора» (ЗВР)