Основне

Основною метою роботи шкільної психологічної служби є діяльність, направлена на збереження психологічного ,фізичного здоров'я, створення умов для особового розвитку і життєвого самовизначення вихованців.

 

Завданнями психологічної служби є:

1. Організація методичної роботи з педагогічним колективом і адміністрацією школи по впровадженню педагогічних технологій і освітніх програм;

2. Сприяння всебічному розвитку психіки особистості школярів молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

3. Психологічний супровід учнів 1-их, 5-их класів в процесі їх адаптації до навчання.

4. Активізація прояву пізнавальної сфери учнів.

5. Діагностика та корекція девіантних проявів поведінки учнів групи «ризику»

6. Корекція прояву дезадаптивних явищ серед вихованців із обмеженими освітніми можливостями.

7. Формування емоційного інтелекту з метою згуртованості класного та педагогічного колективів (розвиток емоційної обізнаності, емпатії, самомотивації, розпізнавання емоцій інших людей, управління власними емоціями).

8. Психологічна допомога учням у їх професійному самовизначенню.

9. Психолого-педагогічний супровід учбово - виховного процесу (співпраця педагогів школи);

10. Формування психологічної культури учасників освітнього процесу.

 

Виходячи з цих цілей і завдань, робота психологічної служби будується по наступних основних напрямах:

1. Робота з учнями.

2. Робота з батьками.

3. Робота з педагогічним колективом і керівництвом школи.

 

Ця робота реалізується через такі види діяльності, як:

- організаційно - методична робота;

- психодіагностика;

- розвиток і корекція;

- просвіта (спільно з соціальним педагогом; вихователями, вчителями);

 - консультування.